ดูแลตนเองและสร้างสมดุลด้วยอายุรเวท

ดูแลตนเองและสร้างสมดุลด้วยอายุรเวท

อายุรเวทคือวิถีชีวิตแบบองค์รวม องค์รวมหมายถึงความสมดุลในทุกด้านของชีวิตและการมองตนเองอย่างรอบด้าน – ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ อายุรเวทเป็นศาสตร์เก่าแก่อายุกว่า 5,000 ปี เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วโดยคนนับล้าน ศาสตร์นี้ยังครอบคลุมถึงความรู้ในด้านสุคนธบำบัด การฝังเข็ม โยคะ การทำสมาธิ โหราศาสตร์ตามตำราพระเวท การบำบัดด้วยดนตรี เส้นลมปราณและเรื่องทางจิตวิญญาณ มีผู้นำศาสตร์อายุรเวทไปใช้หลายแห่งในโลก อายุรเวทในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยหลายปัจจัย – นักบำบัดผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ สมุนไพรเพื่อการรักษาที่มีมากมาย ภูมิอากาศที่ดี ความเป็นกันเองของคนไทย อาหารอร่อยดีต่อสุขภาพและหลากหลาย รวมทั้งปัจจัยอื่นๆอีกมาก อายุรเวทเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ “ป้องกัน” ศาสตร์ในการบำบัดทั้งหมดมุ่งความสนใจไปที่การทำความรู้จักตนเอง คุณสามารถรู้จักตนเองได้ดีพอที่จะป้องกันก่อนเป็นโรค…