อายุรเวทคือวิถีชีวิตแบบองค์รวม องค์รวมหมายถึงความสมดุลในทุกด้านของชีวิตและการมองตนเองอย่างรอบด้าน – ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และจิตวิญญาณ อายุรเวทเป็นศาสตร์เก่าแก่อายุกว่า 5,000 ปี เกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงที่ผ่านการทดลองและทดสอบแล้วโดยคนนับล้าน ศาสตร์นี้ยังครอบคลุมถึงความรู้ในด้านสุคนธบำบัด การฝังเข็ม โยคะ การทำสมาธิ โหราศาสตร์ตามตำราพระเวท การบำบัดด้วยดนตรี เส้นลมปราณและเรื่องทางจิตวิญญาณ

มีผู้นำศาสตร์อายุรเวทไปใช้หลายแห่งในโลก อายุรเวทในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วด้วยหลายปัจจัย – นักบำบัดผู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ สมุนไพรเพื่อการรักษาที่มีมากมาย ภูมิอากาศที่ดี ความเป็นกันเองของคนไทย อาหารอร่อยดีต่อสุขภาพและหลากหลาย รวมทั้งปัจจัยอื่นๆอีกมาก

อายุรเวทเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ “ป้องกัน” ศาสตร์ในการบำบัดทั้งหมดมุ่งความสนใจไปที่การทำความรู้จักตนเอง คุณสามารถรู้จักตนเองได้ดีพอที่จะป้องกันก่อนเป็นโรค ตรงกันข้ามกับการรักษาอาการหลังเกิดโรคแล้ว

พูดในแง่ของพลังงาน คุณจะต้องเริ่มต้นจากการหาประเภทของร่างกายและจิตใจที่ไม่เหมือนใครของตัวคุณก่อน สิ่งนี้คือ “สภาวะปกติ” หรือสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวคุณ สภาวะปกติจะถูกกำหนดตั้งแต่คุณปฏิสนธิและจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตยกเว้นในกรณีที่หาได้ยากยิ่ง เมื่อปฏิสนธิองค์ประกอบและสัดส่วนของพลังงานภายในที่เรียกว่า “โดชา” ของแต่ละคนจะถูกกำหนดตามพันธุกรรม อาหาร วิถีชีวิตและสภาพอารมณ์ของพ่อแม่ เบื้องต้นโดชามีสามประเภทได้แก่ – วาตะ พลังงานแห่งการเคลื่อนไหว ปิตตะ พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลง และกผะ พลังงานแห่งโครงสร้าง

นอกจากนี้คุณยังต้องหาสภาวะของคุณ “ในปัจจุบัน” ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในสภาวะสุขภาพของคุณในปัจจุบัน สิ่งนี้เรียกว่า “วิกฤติ” ถ้าคนมีสุขภาพดีเลิศ องค์ประกอบของ “ปกติ” และ “วิกฤติ” จะเหมือนกัน แต่โดยทั่วไปสองสิ่งนี้จะแตกต่างกันเนื่องจากอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน วิถีชีวิต หรือสภาพแวสดล้อมที่ไม่สอดคล้องกับ “ปกติ” ของแต่ละคน

การบ่งบอกว่า “วิกฤติ” มีปัญหาสามารถทำได้ไม่ยาก อาการที่จะปรากฏให้เห็นก็เช่น หากคุณมีวาตะซึ่งเป็นพลังงานแห่งการเคลื่อนไหวมากเกินไป คุณจะมีผิวแห้งมาก มือและเท้าเย็น มีความกลัว เกิดอาการโฟเบียหรือนอนไม่หลับ

หลังการบำบัดแบบอายุรเวทคุณอาจประสบกับ “ภาวะซ่านพิษ” ซึ่งถือว่าปกติมาก อาการชั่วคราวที่อาจเกิดขึ้นก็มี เช่น เป็นไข้ ปวดหัว อ่อนเพลีย ปัสสาวะบ่อย มีน้ำมูก อยากอาหารมากขึ้นหรือกระหายน้ำมากขึ้น ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติ อาการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าร่างกายของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในระดับที่ล้ำลึก การแก้ผลกระทบที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่พอ และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษมานานนับปีต้องใช้เวลาและความพยายามเพื่อให้ร่างกายของคุณกลับสู่สมดุล ความเปลี่ยนแปลงที่ดีเหล่านี้จะอยู่อย่างยั่งยืนหากคุณตั้งใจรักษาวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติพื้นฐานของตัวเอง

คำแนะนำของแพทย์อายุรเวท : ดีที่สุดคือปล่อยให้ร่างกายของคุณผ่านภาวะซ่านพิษไปเองตามธรรมชาติ คุณควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย เช่น วิ่ง วิ่งเหยาะ ว่ายน้ำเย็น เล่นกีฬาที่รุนแรงหรือยกน้ำหนัก การเดินเล่นในอากาศที่อบอุ่นเป็นทางเลือกที่ดี การหายใจแบบโยคะ นั่งสมาธิ และเทคนิคเพื่อการผ่อนคลายอื่นๆก็ให้ผลดีในกระบวนการบำบัด หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการดูทีวี ใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือทันทีหลังการบำบัด หลีกเลี่ยงอาหารเย็น น้ำเย็น กาแฟ น้ำชา และแอลกอฮอล์หลังการยำยัด ผู้หญิงควรหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงมีรอบเดือน หากไม่ปฏิบัติตามข้อแนะนำเหล่านี้อาจทำให้อาการซ่านพิษรุนแรงขึ้นและทำให้ไม่ได้รับผลในการบำบัด

 

 

 

Similar Posts